Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 20
  • Đã truy cập: 538953
Trang chủ » Giới thiệu

Bao cao quyết toán tài chính Quí 4 năm 2010

Cập nhật ngày: 3-3-2011
Lợi nhuận trước thuế Quí 4 năm 2010 đạt 180 tr, lũy kế cả năm đạt 2.446 trđ.
/FileManager/Document/Bao cao quyet toan qui 4.2010.pdf
Liên kết website