Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 35
  • Đã truy cập: 755033
Trang chủ » Tin tức

Báo cáo kiểm toán năm 2010

Cập nhật ngày: 30-3-2011
Báo cáo kiểm toán năm 2010. Tổng doanh thu năm 2010 : 36,193 tỉ. Tổng lợi nhuận trước thuế : 2,447 tỉ đồng.
/FileManager/Document/Bao cao kiem toan 2010.pdf
Liên kết website