Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 27
  • Đã truy cập: 754937
Trang chủ » Tin tức

Báo cáo quyết toán tài chính Quí 4.2011

Cập nhật ngày: 7-2-2012
 Kết quả tài chính Quí 4.2011. Doanh thu đạt 3,2 tỉ đồng,đạt 31,1% so với cùng kì năm 2010. LNTT đạt 191,56 tỉ đồng, đạt 106,4% so với cùng kì năm 2010.  
/FileManager/Document/Bao cao Qui 4.2011.pdf
Liên kết website