Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 40
  • Đã truy cập: 754985
Trang chủ » Tin tức

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2010

Cập nhật ngày: 25-8-2010
Doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 đạt 19,776 tỉ và lợi nhuận trước thuế đạt 1,714 tỉ đồng

/FileManager/Document/Bao cao soat xet 6 thang 2010_HTP.pdf
Liên kết website