Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 27
  • Đã truy cập: 754505
Trang chủ » Tin tức

Ngày đăng kí cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2011 và ĐHCĐ TN năm 2012

Cập nhật ngày: 7-3-2012
Ngày đăng kí cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 : Ngày đăng kí cuối cùng : 19/3/2012 1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 : Thời gian : Ngày 15/4/2012 Địa điểm : Hội trường Công ty - 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng 2. Tạm ứng cổ tức năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện : 7%/1 cổ phần (1 cổ phần được nhận 700 đồng) - Ngày thực hiện : Ngày 25/4/2012
Liên kết website