Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 21
  • Đã truy cập: 754512
Trang chủ » Tin tức

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Cập nhật ngày: 10-8-2010
Hôm nay, vào lúc 14h ngày 2 tháng 8 năm 2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty họp phiên họp bàn về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 như sau:

 STT Nội dung
 Thực hiện(đồng)
 1 Lợi nhuận trước thuế
 1.714.784.718
 2 Thuế TNDN
 199.298.702
 3 Lợi nhuận sau thuế
 1.515.486.016
 4 Trích lập các quỹ
 408.896.431
 5 Thuế TNDT được miễn bổ xung QĐTPT
 152.497.910
 6 Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức
 954.091.675
 7 Lợi nhuận năm trước chuyển sang
 669.122.449
 8 Tổng cộng
 1.623.214.124
 9 Tỉ suất cổ tức/VĐL (1.214.200 CP)
 13,36%

Chi tiết tại đây
Liên kết website