Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 35
  • Đã truy cập: 754956
Trang chủ » Tin tức

Thông báo phát hành cổ phiếu

Cập nhật ngày: 11-8-2010
1, Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
2, Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng
3, Số điện thoại 0511- 358 0057 - Số Fax 0511 - 3841258
4, Cổ phiếu chào bán:
          • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
          • Mã cổ phiếu: HTP
          • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
          • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
          • Số lượng đăng ký chào bán: 3.642.600 (ba triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn sáu trăm) cổ phiếu.
          • Khối lượng vốn cần huy động: 36.426.000.000 (ba mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng).
          • Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.

Chi tiết tại đây.
   
        
    
Liên kết website