Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 1
  • Đã truy cập: 771635
Trang chủ » Giới thiệu
Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2010 29/09/2010


Liên tục 3 năm liền 2008 - 2009 - 2010, Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được Tổ chức bình chọn "Thương hiệu chứng khoán uy tín" trao tặng cúp và giấy chứng dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Mô hình tổ chức 07/06/2010
Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:
Lịch sử phát triển 07/06/2010
Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập từ tháng 4/1996.
Liên kết website