Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 47
  • Đã truy cập: 453952
Trang chủ » Tin tức
Biên bản họp ĐHCĐ 2014 05/03/2014
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết HĐQT_Bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và bổ nhiệm nhân sự 05/03/2014
Nghị quyết HĐQT_Công nhận Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Giám đốc
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Phó giám đốc
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Kế toán trưởng
Các nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông 2014 25/02/2014
1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị    
2. Báo cáo tổng kết năm 2013 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2014. 
3. Báo cáo nội dung chỉnh sửa điều lệ theo TT 121/2012/TT-BTC   
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Hồ sơ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 15/02/2014
1. Thư mời tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm 2014
    Thu moi.pdf
2. Thông báo đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS nhiệm kì III (2014 - 2018)
     Thong bao de cu nhan su HDQT, BKS.doc
3. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
     Chuong trinh dai hoi 2014.doc
4. Các mẫu biểu :
    - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội : Giay uy quyen du DHCD 2014.doc
    - Thư ứng cử HĐQT : Thu ung cu_HĐQT.doc
    - Thư ứng cử BKS : Thu ung cu_BKS.doc
    - Biên bản họp nhóm ứng cử HĐQT : Bien ban hop nhom_HDQT.doc
    - Biên bản họp nhóm ứng cử BKS : Bien ban hop nhom_BKS.doc
    - Sơ yếu lí lịch : So yeu li lich cua ung vien HDQT, BKS.doc
Thông báo dành cho cổ đông 11/01/2014

1. Báo cáo quản trị công ty năm 2013

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị_Phiên họp lần 1.2014

3. Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2013 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Liên kết website