Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 1
  • Đã truy cập: 491871
Trang chủ » Tin tức
Báo cáo quyết toán tài chính quí 3.2015 19/10/2015
Báo cáo Quyết toán tài chính Quí 3.201
Báo cáo soát xét bán niên 2015 18/08/2015
Báo cáo soát xét bán niên 2015
Báo cáo quyết toán tài chính quí 1.2015 16/04/2015
1. Giải trình LNST giảm hơn 10% so với cùng kì 2014 :
2. Bảng CĐKT, KQKD, LCTT :
3. Thuyết minh :

Các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 14/03/2015
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 :
     Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2014.pdf

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 :

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 :
Liên kết website