Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 14
  • Đã truy cập: 484807
Trang chủ » Tin tức
Quyết định thành lập Chi nhánh và Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty 10/06/2014
1. Quyết định thành lập Chi nhánh : Trung tâm Phát hành sách và Thiết bị giáo dục
2. Quyết định người đứng đầu Chi nhánh :


Báo cáo quyết toán tài chính Quí 1.2014 18/04/2014
Báo cáo quyết toán tài chính Quí 1.2014
Báo cáo thường niên năm 2013 22/03/2014
Báo cáo thường niên năm 2013
Danh sách cổ đông nội bộ và NCLQ của TV HĐQT và BKS mới 12/03/2014
1. Sơ yếu lí lịch thành viên HĐQT và BKS mới bổ nhiệm
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của TV HĐQT và BKS mới
Biên bản họp ĐHCĐ 2014 05/03/2014
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết HĐQT_Bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và bổ nhiệm nhân sự 05/03/2014
Nghị quyết HĐQT_Công nhận Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Giám đốc
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Phó giám đốc
Nghị quyết HĐQT_Bổ nhiệm Kế toán trưởng
Liên kết website