Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 13
  • Đã truy cập: 530675
Trang chủ » Tin tức
Báo cáo quyết toán tài chính Quí 3.2011 25/10/2011
Báo cáo quyết toán tài chính Quí 3 năm 2011
Báo cáo Quyết toán tài chính Quí 2 năm 2011 26/07/2011
   

Báo cáo Quyết toán tài chính Quí 2 năm 2011


          
Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 05/05/2011
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.          
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 19/04/2011
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Nghi quyet 2011.pdf
Báo cáo quyết toán tài chính Quí 1 năm 2011 18/04/2011
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quí 1 năm 2011 : Tổng doanh thu : 13.555 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế : 659 triệu đồng
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 14/04/2011
    
  Nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 04/04/2011
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào lúc 8h30' ngày 15/4/2011 tại Hội trường Công ty.

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2010 25/08/2010
Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2010

Thông báo phát hành cổ phiếu 11/08/2010
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng
Số điện thoại 0511- 358 0057 - Số Fax 0511 - 3841258
Liên kết website