Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 14
  • Đã truy cập: 639498
Trang chủ » Tin tức
Báo cáo quyết toán tài chính Quí 1 năm 2011 18/04/2011
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quí 1 năm 2011 : Tổng doanh thu : 13.555 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế : 659 triệu đồng
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 14/04/2011
    
  Nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 04/04/2011
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào lúc 8h30' ngày 15/4/2011 tại Hội trường Công ty.

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2010 25/08/2010
Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2010

Thông báo phát hành cổ phiếu 11/08/2010
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng
Số điện thoại 0511- 358 0057 - Số Fax 0511 - 3841258
Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 10/08/2010
Hôm nay, vào lúc 14h ngày 2 tháng 8 năm 2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty họp phiên họp bàn về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010