Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 40
  • Đã truy cập: 639664
Trang chủ » Tin tức
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ (TT) 02/01/2020
Thông báo mời họp ĐHĐC
Nghị quyết 17/12/2019
Nghị quyết HĐQT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019 18/10/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TỔNG GIÁM ĐỐC

ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

BCTC BAN NIEN 2019 31/07/2019
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019
Baocaoquantricongtybannien 31/07/2019
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

Báo cáo danh sách cổ đông 27/07/2019
Báo cáo danh sách cổ đông