Danh mục
Thống kê
  • Đang online: 38
  • Đã truy cập: 461774
Trang chủ » Tin tức
Các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 14/03/2015
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 :
     Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2014.pdf

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 :

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 :
Liên kết website