KIẾN TẠO GIÁ TRỊ
KIẾN TẠO GIÁ TRỊ
Công bố thông tin
Năm 30/01/2023
Báo cáo tài chính quý 4/2022 (4)
Năm 30/01/2023
Báo cáo tài chính quý 4/2022 (3)
Năm 30/01/2023
Báo cáo tài chính quý 4/2022 (2)
Năm 30/01/2023
Báo cáo tài chính quý 4/2022 (1)
Năm 30/01/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (2)
Năm 30/01/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (1)

Giới thiệu về

HTP

In Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập từ năm 1996. Qua thời gian dài hình thành và phát triển, In Hòa Phát đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để đáp ứng điều kiện kinh tế thị trường, chủ trương của chính phủ, đồng thời trở thành công ty đại chúng, niếm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) kể từ năm 2006.
Xem thêm
Chân thành
Nền tảng khởi đầu cho các mối quan hệ bền chặt và lâu dài. Luôn lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng với tinh thần cầu thị, quan tâm và chia sẻ.
Cam kết
Là yếu tố quan trọng giữ vững uy tín. Thành viên HTP luôn có tinh thần trách nhiệm, chính trực, tuyệt đối thực thi cam kết với người khác trong mọi hoạt động.
Tốc độ
Tốc độ trong tư duy, hành động để nắm bắt cơ hội nhằm nhanh chóng mang lại các giá trị tối ưu.
Sáng tạo
Không ngừng nâng cao kiến thức, luôn đổi mới, sáng tạo trong tư duy và hành động để tiên phong kiến tạo nên các giá trị mới.
ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO: CHIA SẺ GIÁ TRỊ - KHÁC BIỆT ĐỂ THÀNH CÔNG
ĐỒNG HÀNH TẠO GIÁ TRỊ: CHIA SẺ VỮNG THÀNH CÔNG
CHÚNG TÔI TIN RẰNG HỢP TÁC MỞ RA CƠ HỘI, ĐỒNG HÀNH ĐỂ CÙNG SẺ CHIA VÀ GIÁ TRỊ CHUNG SẼ TẠO NÊN THÀNH CÔNG BỀN VỮNG
CÂN BẰNG LỢI ÍCH CHO TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN LÀ NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tin tức