Home » Dự án đầu tư » Đầu Tư Tài Chính

Đầu Tư Tài Chính

01 Dịch VỤ

Đầu Tư Tài Chính

Với kinh nghiệm quản lý quỹ lâu năm, dịch vụ đầu tư tài chính sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các mục tiêu đầu tư theo từng nhu cầu riêng biệt. Trong đó, chúng tôi được ủy thác đầu tư và quản lý tài sản do khách hàng giao phó, như thế sẽ giúp cho khách hàng có nhiều thời gian tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình hơn. Trước khi tham gia dịch vụ này, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, đội ngũ quản lý năng động của chúng tôi sẽ tư vấn và đề ra kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên mục tiêu đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận hay tìm kiếm thu nhập ổn định, lâu dài.

Đối tượng khách hàng mà chúng tôi tập trung phục vụ bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân có số vốn lớn và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.

02Đầu Tư Tài Chính

Lĩnh Vực Hoạt Động

02Dịch Vụ

Yuryou cung cấp

Yuryou cung cấp khả năng quản lý đầu tư thông minh và tạo ra lợi nhuận vốn cho các nhà đầu tư, cam kết luôn phấn đấu để phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đầu Tư Tài Chính

Cung cấp giải pháp đầu tư tài chính và quản lý tài sản do khách hàng giao phó thông qua kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên mục tiêu đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận.

Xem thêm

Quản Lý Quỹ

Xây dựng chiến lược hiệu quả, tư vấn giải pháp chuyên nghiệp và tối ưu hóa lợi nhuận cho đồng vốn nhàn rỗi cho khách hàng đầu tư dễ dàng và tối ưu hóa lợi nhuận cho đồng vốn nhàn rỗi của mình thông qua các quỹ.

Xem thêm