Home » Dự án đầu tư » Quản Lý Quỹ

Quản Lý Quỹ

01Giới Thiệu

Lĩnh Vực

Công ty Yuryou tự hào là công ty quản lý quỹ tiên phong trên thị trường, về đa dạng hoá sản phẩm. Nhà đầu tư dù là cá nhân hay tổ chức đều có thể đầu tư dễ dàng và tối ưu hóa lợi nhuận cho đồng vốn nhàn rỗi của mình thông qua các quỹ mở, quỹ ETF và dịch vụ quản lý tài sản cá nhân của Yuryou

01Dịch Vụ

Yuryou cung cấp

 

Yuryou cung cấp khả năng quản lý đầu tư thông minh và tạo ra lợi nhuận vốn cho các nhà đầu tư, cam kết luôn phấn đấu để phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đầu Tư Tài Chính

Cung cấp giải pháp đầu tư tài chính và quản lý tài sản do khách hàng giao phó thông qua kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên mục tiêu đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận.

Xem thêm

Quản Lý Quỹ

Xây dựng chiến lược hiệu quả, tư vấn giải pháp chuyên nghiệp và tối ưu hóa lợi nhuận cho đồng vốn nhàn rỗi cho khách hàng đầu tư dễ dàng và tối ưu hóa lợi nhuận cho đồng vốn nhàn rỗi của mình thông qua các quỹ.

Xem thêm