Home » Giới Thiệu

Giới Thiệu

 

Về In Hòa Phát JSC.

In Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập từ năm 1996. Qua thời gian dài hình thành và phát triển,  In Hòa Phát đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để đáp ứng điều kiện kinh tế thị trường, chủ trương của chính phủ, đồng thời trở thành công ty đại chúng, niếm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) kể từ năm 2006.

Thông qua việc trở thành Công ty đại chúng, In Hòa Phát đã có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn vốn, nguồn lực và thu hút nhiều nhân sự cấp cao tài năng, có tầm nhìn. Với định hướng cấu trúc Tập đoàn, đa lĩnh vực, đa ngành nghề, năm 2021, In Hòa Phát chính thức tham gia vào thị trường bất động sản thông qua việc đưa Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer trở thành công ty con, gián tiếp trở thành Chủ đầu tư phát triển Dự án Venezia Beach, tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

In Hòa Phát định hướng trở thành một trong những Nhà phát triển Bất động sản, cung cấp dịch vụ bất động sản, thương mại hàng đầu trên thị trường. Đặc biệt, thông qua tính chất minh bạch của thị trường chứng khoán, In Hòa Phát mong muốn xây dựng và định hình sản phẩm bất động sản mà Công ty phát triển là những sản phẩm có được lòng tin của nhà đầu tư, khách hàng, đồng thời mở rộng cơ hội cho bất kỳ nhà đầu tư nào mong muốn thông qua In Hòa Phát, bằng việc trở thành cổ đông, tiếp cận đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

04Giá Trị cốt lõi

Hòa Phát

Chúng tôi cung cấp các lợi ích có lợi nhất cho các cổ đông và đối tác của chúng tôi bằng kỷ luật và niềm đam mê. Chúng tôi tin tưởng với nền tảng vững chắc vững chắc sẽ hướng đến sự quan tâm tốt nhất cho cả nhà đầu tư và người lao động.

Doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng trên sự tin tưởng và chính trực. Chúng tôi cố gắng đưa ra các quyết định rõ ràng và công bằng dựa trên các nguyên tắc về thành công được chia sẻ và sự phát triển của cộng đồng.